आरती संग्रह

 

 

आप्पा बाबा हात जोडीतो

शरणाष्टक

नरसिंह सरस्वती ची आरती

आरती श्री गुरुचरित्राची

आरती श्री दत्तात्रेयांची

आरती श्री सद्गुरुरायाची

करपूर आरती

नामस्मरण

नामस्मरण २