अमृत वाणी

 

अमृत वाणी
गुरु पौर्णिमा १

प.पू . सद्गुरू आप्पा बाबांचे रुईभर येथे ,समाजातील अठरा पगड जाती धर्मांतील लोकांना , तरुण पिढीला धर्मकार्याची , राष्ट्रकार्याची व समाजसेवेची शिकवण देताना ,पुज्याश्री चे गुरु पौर्णिमे निमित्त प्रवचन.
गुरु पौर्णिमा 2

प.पू . सद्गुरू आप्पा बाबांचे रुईभर येथे ,समाजातील अठरा पगड जाती धर्मांतील लोकांना , तरुण पिढीला धर्मकार्याची , राष्ट्रकार्याची व समाजसेवेची शिकवण देताना ,पुज्याश्री चे गुरु पौर्णिमे निमित्त प्रवचन.
गुरु पौर्णिमा 3

प.पू . सद्गुरू आप्पा बाबांचे रुईभर येथे ,समाजातील अठरा पगड जाती धर्मांतील लोकांना , तरुण पिढीला धर्मकार्याची , राष्ट्रकार्याची व समाजसेवेची शिकवण देताना ,पुज्याश्री चे गुरु पौर्णिमे निमित्त प्रवचन.
गुरु पौर्णिमा 4

प.पू . सद्गुरू आप्पा बाबांचे रुईभर येथे ,समाजातील अठरा पगड जाती धर्मांतील लोकांना , तरुण पिढीला धर्मकार्याची , राष्ट्रकार्याची व समाजसेवेची शिकवण देताना ,पुज्याश्री चे गुरु पौर्णिमे निमित्त प्रवचन.