या महिन्यातील शाश्वत पूजा पुढीलप्रमाणे

नाव दिनांक मोबाइल पत्ता शहर पक्ष महिना/तिथी
शकुंतलाबाई रामराव काळे 15/01/2019 8149998494 ओम साईराम निवास एम जी एम रोड सेवालाल चौक समोर ,बर्हानशिंग नगर , नांदेड नांदेड 15-01-83
दिनकरराव अप्पाराव राऊत 17/01/2019 8421520699 बार्शी रोड,आदित्य पेट्रोल पम्पा जवळ, उस्मानाबाद उस्मानाबाद पौंष एकादशी (01/01/1958)
हनुमंत गणपती माने 19/01/2019 मु.पो.शिराळा ता. जी. लातूर लातूर शुक्ल पक्ष माघ त्रयोदशी