या महिन्यातील शाश्वत पूजा पुढीलप्रमाणे

नाव दिनांक मोबाइल पत्ता शहर पक्ष महिना/तिथी
विजया सत्यनारायण चारी 01/02/2020 9822994294 विजया सत्यनारायण चारी, उदयनगर-२ ,घर न.१-७-५३०, भाग्यनगर जवळ नांदेड 431602 नांदेड शुक्ल पक्ष माघ पंचमी
शिताराम गणपतराव सोनटक्के 25/01/2020 8446807628 शिताराम गणपतराव सोनटक्के. विद्युतनगर क.६८ तरोडा रोड नांदेड नांदेड शुक्ल पक्ष माघ प्रतिपदा
केशवराव सदाशिवराव चिटणीस 31/01/2020 9423437770 लक्ष्मी कोस्तूभ भाक्त्पुर रोड, सद्गुरू नगर देगलूर जिल्हा नांदेड 431717 नांदेड शुक्ल पक्ष माघ शष्टी