या महिन्यातील शाश्वत पूजा पुढीलप्रमाणे

नाव दिनांक मोबाइल पत्ता शहर पक्ष महिना/तिथी
हरिश्चंद्र दासराव जाधव 03/03/2018 भगवान विद्यालया पाठीमांगे धानोरा रोड बीड बीड कृष्ण पक्ष फाल्गुन द्वितीया
प्रवीण पदमाकर कानगरकर 03/03/2018 9604795355 मु.पो. वाशी दत्त मंदिर समोर वाशी 03/03/2017
प्रसन्नकुमार गोपाळराव कोंडो 18/02/2018 9403393783 घ.न.२१५/१ 'वसंत गोपाल' साळुंके गल्ली कोर्टाच्या विहिरी समोर, श्रीक्षेत्र तुळजापूर जिल्हा उस्मानाबाद उस्मानाबाद फाल्गुन त्रयोदशी