या महिन्यातील शाश्वत पूजा पुढीलप्रमाणे

नाव दिनांक मोबाइल पत्ता शहर पक्ष महिना/तिथी
राजाराम बाबुराव काळे 08/10/2019 9881985720 दत्त नगर दूध संघाच्या समोर येडशी रोड उस्मानाबाद उस्मानाबाद शुक्ल पक्ष अश्विन विजयदाशी
प्रसाद प्रदीपराव लुल्ला 08/10/2019 94230773656 बँक कॉलनी, उस्मानाबाद उस्मानाबाद शुक्ल पक्ष अश्विन दशमी
शीतल विश्वनाथ कांबळे 09/10/2019 धायरी फाटा , पुणे पुणे भाद्रपद 09-10-15
भक्ती कैलास तांबे 13/10/2019 9763043043 कैलास तांबे, द्वारका निवास आर्य समाज मंदिराच्या मांगे , तांबरी , जी. उस्मानाबाद उस्मानाबाद अश्विन कोजागिरी पौर्णिमा
मल्हार जीवनराव कुलकर्णी 17/10/2019 9850164433 महात्मा गांधी नगर ,महसूल कॉलनी सद्गुरू कृपा निवास उस्मानाबाद उस्मानाबाद कृष्ण पक्ष अश्विन चतुर्थी
प्रथमेश संजय बांगर 19/10/2019 9850486361 माहेश्वरी भवन जवळ,मंगलवारबाजार,हिंगोली हिंगोली कृष्ण पक्ष अश्विन पंचमी