या महिन्यातील शाश्वत पूजा पुढीलप्रमाणे

नाव दिनांक मोबाइल पत्ता शहर पक्ष महिना/तिथी
तानाजी सोपान शितोळे 03/12/2019 9850218804 तांबरी विभाग, माली फ्लोट, मारोती मंदिरा जवळ उस्मानाबाद उस्मानाबाद 03/12/2017
विजयकुमार रामलिंग शेटे 05/12/2019 9860003750 मु .पो .उपळाई (बु) ता . मध जी.. सोलापूर सोलापूर मार्गशीर्ष गुरुवार
मंगल जीवनराव मोटेगावकर 05/12/2019 9850609880 अविष्कार कॉलनी स्वप्नपूर्ती अपार्टमेंट ,सुमन बिल्डिंग प्लॉट न 102, लातूर लातूर शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष नवमी
सुनंदा बाबुराव पावडे 05/12/2019 02462 250427 गुरुकृपा निवास, बाबानगर नांदेड नांदेड शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष नवमी
शाम जगदिशजी रोडा 05/12/2019 9822269690 शाम जगदिशजी रोडा,जगलक्ष्मी निवास, मारवाड गल्ली, लक्ष्मी नारायण मंदिर समोर,नांदेड नांदेड शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष नवमी
प्रसाद राजेंद्र कुलकर्णी 06/12/2019 7709382420 अवधूत निवास प्लॉट न .64 नवीन गजानन कॉलनी गारखेडा औरंगाबाद औरंगाबाद शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष दशमी
संजय रामराव कुसुमाकर 06/12/2019 8087624289 नटकर गल्ली नग्रोतीवर यांचा वाडा देगलूर ता .देगलूर जी. नांदेड नांदेड शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष दशमी
गीता सुरेश कात्रेला 07/12/2019 शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष एकादशी
नारायण पांडुरंग म्हेत्रे 09/12/2019 9850491946 दिलीप नारायण म्हेत्रे , मु.पो.ता . रेणापूर,रंगार गल्ली ,रेणापूर ,जी . लातूर लातूर शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष त्रयोदशी
भागीरताबाई सुराजप्रासाद जयस्वाल 09/12/2019 दत्त जयंती(सप्तयातील एक दिवस )
वर्षाराणी विजय जिराणकले 11/12/2019 9028042999 वर्षाराणी विजय जिराणकले, sr.no.32/5, श्रीराम नगर चर्च जवळ ,पिंपळे गुरव ,पुणे पुणे पौर्णिमा (दत्त जयंती )
प्रल्हाद रामभाऊ बसटवार 11/12/2019 8888749849 प्रल्हाद रामभाऊ बसटवार, 13/72, मारवाडी गल्ली , हिंगोली .431513 हिंगोली पोर्णिमा दत्त जयंती
पज्ञानाथ नारायण कुलकर्णी 12/12/2019 पज्ञानाथ नारायण कुलकर्णी,, श्रीराम 124 B आसरा नगर , होटगी रोड ,सोलापूर .413003 सोलापूर दत्त जयंती