या महिन्यातील शाश्वत पूजा पुढीलप्रमाणे

नाव दिनांक मोबाइल पत्ता शहर पक्ष महिना/तिथी
कृष्ण चंद्र अर्जुन जगताप 18/10/2018 7745822457 80/498 वसंत विहार कसबे (बाले) सोलापूर सोलापूर शुक्ल पक्ष अश्विन 25-09-14 नवमी
राजाराम बाबुराव काळे 19/10/2018 9881985720 दत्त नगर दूध संघाच्या समोर येडशी रोड उस्मानाबाद उस्मानाबाद शुक्ल पक्ष अश्विन विजयदाशी
भक्ती कैलास तांबे 24/10/2018 9763043043 कैलास तांबे, द्वारका निवास आर्य समाज मंदिराच्या मांगे , तांबरी , जी. उस्मानाबाद उस्मानाबाद अश्विन कोजागिरी पौर्णिमा
मल्हार जीवनराव कुलकर्णी 28/10/2018 9850164433 महात्मा गांधी नगर ,महसूल कॉलनी सद्गुरू कृपा निवास उस्मानाबाद उस्मानाबाद कृष्ण पक्ष अश्विन चतुर्थी