ब्लॉग


कोजागिरी


◆◆ कोजागिरी पौर्णिमा ◆◆•• को जागरती = कोण जागं आहे !…. अखंड लक्ष्मी प्राप्तीच्या व्रतांपैकीच एक अतीशय महत्त्वाचे आणि प्रभावी व्रत कोजागिरी पौर्णिमा लक्ष्मी-कुबेर-इंद्र-चंद्र आदी देवतांची महत्वाची पूजा. 5 ऑक्टोंबर गुरूवार पौर्णिमेची रात्र, चंद्राची रात्र सर्वांना आनंद देते. ....सविस्तर वाचा

Priya Kawhale, dattamandir.com