ब्लॉग


* उपयुक्त माहिती...*


* उपयुक्त माहिती...* *२) स्त्रियांनी केव्हाही तुळस का तोडू नये?* *उत्तर :-* ही सौभाग्य देणारी आहे म्हणून. *३) देव-देवतांना वंदन करताना डोक्यावरील टोपी का काढावी ?* *उत्तर :-* ब्रह्मरंध्राकडे निर्गुण ईश्वरी उर्जा आकृष्ट होते व ती ग्रहण करण्यासाठी टोपी काढावी . *४) शिवपिंडीला अर ....सविस्तर वाचा

Priya Kawhale, dattamandir.com

विचार


वृद्ध व्यक्‍तीच्या शरीरातून रज व तम लहरींचे प्रक्षेपण मोठ्या प्रमाणावर होत असते. अशी वृद्ध व्यक्‍ती समोर आल्यावर तरुण व्यक्‍तीच्या शरीरावर त्या लहरींचा परिणाम होतो व त्या दोघांमध्ये सूक्ष्म-चुंबकीय क्षेत्र तयार होते ....सविस्तर वाचा

Priya Kawhale, dattamandir.com