ब्लॉग


गुरुआज्ञा


प्रार्थना या साठी करावी कारण सारं काही देवावर अवलंबुन आहे पण कार्य असे असावे की ते आपल्यावर अवलंबुन आहे. "राम कर्ता" ही भावना दृढ झाली की आपोआप निमित्तमात्रत्वाने कार्य पार पडते ....सविस्तर वाचा

Priya Kawhale, dattamandir.com