ब्लॉग


* उपयुक्त माहिती...*


* उपयुक्त माहिती...* *२) स्त्रियांनी केव्हाही तुळस का तोडू नये?* *उत्तर :-* ही सौभाग्य देणारी आहे म्हणून. *३) देव-देवतांना वंदन करताना डोक्यावरील टोपी का काढावी ?* *उत्तर :-* ब्रह्मरंध्राकडे निर्गुण ईश्वरी उर्जा आकृष्ट होते व ती ग्रहण करण्यासाठी टोपी काढावी . *४) शिवपिंडीला अर ...सविस्तर वाचा

Priya Kawhale

परोपकार


कदा एक संत देवाबरोबर बोलत होता. त्याने देवाला स्वर्ग आणि नरक मधला फरक विचारला. “ये तुला प्रत्यक्ष दाखवतो.” देव म्हणाला. त्याने संताला दोन दरवाजांजवळ नेलं. त्याने पहिला दरवाजा ढकलला.एका मोठ्या खोलीत प्रवेश केला. ...सविस्तर वाचा

Priya Kawhale

विचार


वृद्ध व्यक्‍तीच्या शरीरातून रज व तम लहरींचे प्रक्षेपण मोठ्या प्रमाणावर होत असते. अशी वृद्ध व्यक्‍ती समोर आल्यावर तरुण व्यक्‍तीच्या शरीरावर त्या लहरींचा परिणाम होतो व त्या दोघांमध्ये सूक्ष्म-चुंबकीय क्षेत्र तयार होते ...सविस्तर वाचा

Priya Kawhale

कोजागिरी


◆◆ कोजागिरी पौर्णिमा ◆◆•• को जागरती = कोण जागं आहे !…. अखंड लक्ष्मी प्राप्तीच्या व्रतांपैकीच एक अतीशय महत्त्वाचे आणि प्रभावी व्रत कोजागिरी पौर्णिमा लक्ष्मी-कुबेर-इंद्र-चंद्र आदी देवतांची महत्वाची पूजा. 5 ऑक्टोंबर गुरूवार पौर्णिमेची रात्र, चंद्राची रात्र सर्वांना आनंद देते. ...सविस्तर वाचा

Priya Kawhale

श्री संत ज्ञानेश्वर


श्रीसंत ज्ञानेश्वरांचा हा अभंग, साधक त्याचा साधन-मार्ग क्रमित असताना, त्याला जेव्हा 'आत्मज्ञान ', म्हणजेच 'ज्ञानसुर्याचा ' बोध , श्रीसद्गुरु कृपेने होतो, तेव्हा ह्या 'ज्ञान ' सुर्याचा प्रकाश ज्यावेळी त्याच्यावर पडतो, त्यावेळची साधकाची, नेमकी स्थिती-अनुभूती, नेमकेपणाने आपल्यासमोर ठेवत आहे. ...सविस्तर वाचा

Priya Kawhale

दास वाणी


अनंत ब्रह्मांडे रचिली l विश्व माया कैसी केली l १ l चित्त सत्याच्या कारणी l ब्रह्म राहे निर्गुणी l २ l ...सविस्तर वाचा

Priya Kawhale

सुविचार


बैरामजीची गोष्ट गोविंद, सदा आणी राघव, हे स्वामींचे अनन्य भक्त होते.तिघेही जन सरकारी नौकर होते.बैरामजी नावाचा एक तालुकेदार त्यांचा वरीष्ठ अधिकारी होता.स्वामी दर्शनासाठी तो त्यांना कधीच सुट्टी देत नव्हता, उलट तो त्यांना स्वामी पासुन परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करायचा.एकदा स्वामी त्यांचा गावाला येतात, तिघेही मित्र बैरामजीला न विचारता स्वामी दर्शनाला जातात.बैरामजीची फार रागावतो आणी त्यांच्यावर अर्थ दंड ठोकतो. ...सविस्तर वाचा

Priya Kawhale

गुरू वाक्य


अनंत ब्रह्मांडे रचिली l विश्व माया कैसी केली l १ l चित्त सत्याच्या कारणी l ब्रह्म राहे निर्गुणी l २ l ...सविस्तर वाचा

Priya Kawhale

गुरुआज्ञा


प्रार्थना या साठी करावी कारण सारं काही देवावर अवलंबुन आहे पण कार्य असे असावे की ते आपल्यावर अवलंबुन आहे. "राम कर्ता" ही भावना दृढ झाली की आपोआप निमित्तमात्रत्वाने कार्य पार पडते ...सविस्तर वाचा

Priya Kawhale